Hủ Tương SN#521286

SOY SAUCE DISPENSER/ HỦ TƯƠNG LỚN
– Model/ Mã: SN#521286
– Size/ Kích thước: ø5.5*11cm
SOY SAUCE DISPENSER/ HỦ TƯƠNG TRUNG
– Model/ Mã: SN#521287
– Size/ Kích thước: ø4.8*10.5cm
– Supplier / Nhà cung cấp : SaoNamCo