Hủ Tăm SN#521285

TOOTHPICK DISPENSER/ HỦ TĂM
– Model/ Mã: SN#521285
– Size/ Kích thước: ø5.2*7.5cm
– Supplier / Nhà cung cấp : SaoNamCo