Hủ Tiêu SN#521288

PEPER POT/ HỦ TIÊU
– Model/ Mã: SN#521288
– Size/ Kích thước: ø5*10.3cm
– Supplier / Nhà cung cấp : SaoNamCo