Hủ Tương SN#521290

SOY SAUCE / HỦ TƯƠNG
– Model / Mã: SN#521290
– Size / Kích thước: 24OZ Dia 6.8x26cm
– Model / Mã: SN#521291
– Size / Kích thước: 18OZ Dia 6.3×22.5cm
– Model / Mã: SN#521292
– Size / Kích thước: 13OZ Dia5.8×21.5cm
– Model / Mã: SN#521293
– Size / Kích thước: 9OZ Dia5.5x18cm
– Model / Mã: SN#521294
– Size / Kích thước: 6OZ Dia5.5x14cm
– Material / Chất liệu: Nhựa
– Supplier / Nhà cung cấp : SaoNamCo