Hủ Gia Vị SN#521283

JARS/ HỦ GIA VỊ
– Model/ Mã: SN#521283
– Size/ Kích thước: ø7*7cm
– Model/ Mã: SN#521284
– Size/ Kích thước: ø9*9cm
– Supplier / Nhà cung cấp : SaoNamCo