Cối Tiêu SN#521295

MORTAR / CỐI TIÊU
– Model / Mã: SN#521295
– Size / Kích thước: 6”
– Model / Mã: SN#521296
– Size / Kích thước: 8”
– Model / Mã: SN#521297
– Size / Kích thước: 10”
– Model / Mã: SN#521298
– Size / Kích thước: 12”
– Material / Chất liệu: Gỗ
– Supplier / Nhà cung cấp : SaoNamCo