Nồi Trụng Mì SN#521040

EXHIBIT SPACE NOODLES / NỒI TRỤNG MÌ
– Model / Mã: SN#521040
– Size / Kích thước: φ360×H200×1.0 mm,
– Capacity / Dung tích : 23 lít
– Model / Mã: SN#521041
– Size / Kích thước: φ280×H95×0.8 mm
– Capacity / Dung tích : 6 lít
– Material / Chất liệu: Inox, đáy 2 lớp
– Supplier / Nhà cung cấp : SaoNamCo