Nồi Nấu Sốt Tay Cầm SN#521403

SAUCE PAN / NỒI NẤU SỐT TAY CẦM
– Model / Mã: SN#521403
– Size / Kích thước: (Ø)149×H95×3 mm
– Capacity / Dung tích :1.5 lít
– Model / Mã: SN#521404
– Size / Kích thước: (Ø)194×H104×3 mm
– Capacity / Dung tích :2.75 lít
– Model / Mã: SN#521405
– Size / Kích thước: (Ø)216×H113×3 mm
– Capacity / Dung tích : 3.75 lít
– Model / Mã: SN#521406
– Size / Kích thước: (Ø)229×H124×3 mm
– Capacity / Dung tích : 4.5 lít
– Model / Mã: SN#521407
– Size / Kích thước: (Ø)248×H124×3 mm
– Capacity / Dung tích : 5.5 lít
– Model / Mã: SN#521408
– Size / Kích thước: (Ø)267×H142×3 mm
– Capacity / Dung tích : 7 lít
– Model / Mã: SN#521409
– Size / Kích thước: (Ø)292×H137×3 mm
– Capacity / Dung tích : 10 lít
– Material / Chất liệu: Nhôm cao cấp
-Supplier / Nhà cung cấp : SaoNamCo