Nồi Nấu Sốt SN#521020

SOT COOKER / NỒI NẤU SỐT
– Model / Mã: SN#521020
– Size / Kích thước: (Ø)120 × (H)60mm
– Model / Mã: SN#521021
– Size / Kích thước: (Ø)140 × (H)65mm
– Model / Mã: SN#521038
– Size / Kích thước: (Ø)160 × (H)60mm
– Capacity / Dung tích : 1.21 lít
– Model / Mã: SN#521038
– Size / Kích thước: (Ø)180 × (H)65mm
– Capacity / Dung tích : 1.65 lít
– Model / Mã: SN#521022
– Size / Kích thước: (Ø)200 × (H)80mm
– Capacity / Dung tích : 2.36 lít
– Model / Mã: SN#521023
– Size / Kích thước: (Ø)220 × (H)75mm
– Capacity / Dung tích : 2.85 lít
– Model / Mã: SN#521024
– Size / Kích thước: (Ø)240 × (H)80mm
– Capacity / Dung tích : 3.62 lít
– Model / Mã: SN#521025
– Size / Kích thước: (Ø)260 × (H)85mm
– Capacity / Dung tích : 4.51 lít
– Model / Mã: SN#521026
– Size / Kích thước: (Ø)280 × (H)95mm
– Capacity / Dung tích : 5.85 lít
– Model / Mã: SN#521027
– Size / Kích thước: (Ø)300 × (H)105mm
– Capacity / Dung tích : 7.42 lít
– Model / Mã: SN#521028
– Size / Kích thước: (Ø)120 × (H)75mm
– Capacity / Dung tích : 0.85 lít
– Model / Mã: SN#521029
– Size / Kích thước: (Ø)140 × (H)85mm
– Capacity / Dung tích : 1.31 lít
– Model / Mã: SN#521030
– Size / Kích thước: (Ø)160 × (H)95mm
– Capacity / Dung tích : 1.91 lít
– Model / Mã: SN#521031
– Size / Kích thước: (Ø)180 × (H)110mm
– Capacity / Dung tích : 2.8 lít
– Model / Mã: SN#521032
– Size / Kích thước: (Ø)200 × (H)120mm
– Capacity / Dung tích : 3.77 lít
– Model / Mã: SN#521033
– Size / Kích thước: (Ø)220 × (H)130mm
– Capacity / Dung tích : 4.94 lít
– Model / Mã: SN#521034
– Size / Kích thước: (Ø)240 × (H)140mm
– Capacity / Dung tích : 6.33 lít
– Model / Mã: SN#521035
– Size / Kích thước: (Ø)260 × (H)150mm
– Capacity / Dung tích : 7.96 lít
– Model / Mã: SN#521036
– Size / Kích thước: (Ø)280 × (H)160mm
– Capacity / Dung tích : 9.85 lít
– Model / Mã:SN#521037
– Size / Kích thước: (Ø)300 × (H)180mm
– Capacity / Dung tích : 12.72 lít
– Material / Chất liệu: Inox, đáy 2 lớp
– Supplier / Nhà cung cấp : SaoNamCo