Nồi Nấu Sốt Tay Cầm SN#521989

SAUCE PAN / NỒI NẤU SỐT TAY CẦM
– Model / Mã: SN#521989
– Size / Kích thước: (Ø)185×H90×6 mm
– Capacity / Dung tích : 2.5 lít
– Model / Mã: SN#521990
– Size / Kích thước: (Ø)205×H100×6 mm
– Capacity / Dung tích : 3.75 lít
– Model / Mã: SN#521991
– Size / Kích thước: (Ø)242×H156×6 mm
– Capacity / Dung tích : 7.5 lít
– Model / Mã: SN#521992
– Size / Kích thước: (Ø)282×H165×6 mm
– Capacity / Dung tích : 11 lít
– Material / Chất liệu: Nhôm cao cấp dày
-Supplier / Nhà cung cấp : SaoNamCo