Nồi Trung 2 Quai Cọc SN#521974

STOCKPOT/ NỒI TRUNG 2 QUAI CỌC
– Model / Mã: SN#521974
– Size / Kích thước: (Ø)250×H114×4 mm
– Capacity / Dung tích : 6 lít
– Model / Mã: SN#521975
– Size / Kích thước: (Ø)250×H165×4 mm
– Capacity / Dung tích : 8 lít
– Model / Mã: SN#521976
– Size / Kích thước: (Ø)300×H133×4 mm
– Capacity / Dung tích : 10 lít
– Model / Mã: SN#521977
– Size / Kích thước: (Ø)300×H195×4 mm
– Capacity / Dung tích : 14 lít
– Model / Mã: SN#521978
– Size / Kích thước: (Ø)320×H230×4 mm
– Capacity / Dung tích : 20 lít
– Model / Mã: SN#521979
– Size / Kích thước: (Ø)350×H250×4 mm
– Capacity / Dung tích : 26 lít
– Model / Mã: SN#521980
– Size / Kích thước: (Ø)400×H254×4 mm
– Capacity / Dung tích : 34 lít
– Model / Mã: SN#521981
– Size / Kích thước: (Ø)480×H260×4 mm
– Capacity / Dung tích : 40 lít
– Model / Mã: SN#521982
– Size / Kích thước: (Ø)510×H280×4 mm
– Capacity / Dung tích : 60 lít
– Material / Chất liệu: Nhôm cao cấp
-Supplier / Nhà cung cấp : SaoNamCo