Nồi Cao 2 Quai Cọc SN#521960

STOCKPOT/ NỒI CAO 2 QUAI CỌC
– Model / Mã: SN#521960
– Size / Kích thước: (Ø)230×H190×4 mm
– Capacity / Dung tích : 8 lít
– Model / Mã: SN#521961
– Size / Kích thước: (Ø)250×H240×4 mm
– Capacity / Dung tích : 12 lít
– Model / Mã: SN#521962
– Size / Kích thước: (Ø)280×H255×4 mm
– Capacity / Dung tích : 16 lít
– Model / Mã: SN#521963
– Size / Kích thước: (Ø)300×H280×4 mm
– Capacity / Dung tích : 20 lít
– Model / Mã: SN#521964
– Size / Kích thước: (Ø)320×H290×4 mm
– Capacity / Dung tích : 24 lít
– Model / Mã: SN#521965
– Size / Kích thước: (Ø)350×H320×4 mm
– Capacity / Dung tích : 32 lít
– Model / Mã: SN#521966
– Size / Kích thước: (Ø)370×H365×4 mm
– Capacity / Dung tích : 40 lít
– Model / Mã: SN#521967
– Size / Kích thước: (Ø)400×H385×4 mm
– Capacity / Dung tích : 50 lít
– Model / Mã: SN#521968
– Size / Kích thước: (Ø)440×H405×4 mm
– Capacity / Dung tích : 60 lít
– Model / Mã: SN#521969
– Size / Kích thước: (Ø)480×H430×4 mm
– Capacity / Dung tích : 80 lít
– Model / Mã: SN#521970
– Size / Kích thước: (Ø)510×H450×4 mm
– Capacity / Dung tích : 100 lít
– Model / Mã: SN#521971
– Size / Kích thước: (Ø)550×H495×5 mm
– Capacity / Dung tích : 120 lít
– Model / Mã: SN#521972
– Size / Kích thước: (Ø)600×H510×5 mm
– Capacity / Dung tích : 140 lít
– Model / Mã: SN#521973
– Size / Kích thước: (Ø)600×H550×5 mm
– Capacity / Dung tích : 160 lít
– Material / Chất liệu: Nhôm cao cấp
-Supplier / Nhà cung cấp : SaoNamCo