Nồi Cao 2 Quai Cọc SN#521001

STOCKPOT/ NỒI CAO 2 QUAI CỌC
– Model / Mã: SN#521001
– Size / Kích thước: (Ø)200×(H)200×0.8mm
– Capacity / Dung tích : 6.28 lít
– Model / Mã: SN#521002
– Size / Kích thước: (Ø)250×(H)250×0.8mm
– Capacity / Dung tích : 12.27 lít
– Model / Mã: SN#521003
– Size / Kích thước: (Ø)280×(H)280×0.8mm
– Capacity / Dung tích : 17.23 lít
– Model / Mã: SN#521004
– Size / Kích thước: (Ø)300×(H)300×0.8mm
– Capacity / Dung tích : 21.2 lít
– Model / Mã: SN#521005
– Size / Kích thước: (Ø)320×(H)320×0.8mm
– Capacity / Dung tích : 25.72 lít
– Model / Mã: SN#521006
– Size / Kích thước: (Ø)350×(H)350×1.0mm
– Capacity / Dung tích : 36.62 lít
– Model / Mã: SN#521007
– Size / Kích thước: (Ø)400×(H)400×1.0mm
– Capacity / Dung tích : 50.24 lít
– Model / Mã: SN#521008
– Size / Kích thước: (Ø)450×(H)450×1.2mm
– Capacity / Dung tích : 71.53 lít
– Model / Mã: SN#521009
– Size / Kích thước: (Ø)500×(H)500×1.2mm
– Capacity / Dung tích : 98.13 lít
– Model / Mã: SN#521010
– Size / Kích thước: (Ø)500×(H)600×1.2mm
– Capacity / Dung tích : 117.75 lít
– Model / Mã: SN#521011
– Size / Kích thước: (Ø)600×(H)600×1.2mm
– Capacity / Dung tích : 170 lít
– Model / Mã: SN#521012
– Size / Kích thước: (Ø)300×(H)200×0.8mm
– Capacity / Dung tích : 14.13 lít
– Model / Mã: SN#521013
– Size / Kích thước: (Ø)320×(H)220×0.8mm
– Capacity / Dung tích : 17.68 lít
– Model / Mã: SN#521014
– Size / Kích thước: (Ø)360×(H)240×1.0mm
– Capacity / Dung tích : 24.42 lít
– Model / Mã: SN#521015
– Size / Kích thước: (Ø)400×(H)260×1.0mm
– Capacity / Dung tích : 32.66 lít
– Model / Mã: SN#521016
– Size / Kích thước: (Ø)450×(H)280×1.2mm
– Capacity / Dung tích : 44.51 lít
– Model / Mã: SN#521017
– Size / Kích thước: (Ø)500×(H)300×1.2mm
– Capacity / Dung tích : 58.88 lít
– Model / Mã: SN#521018
– Size / Kích thước: (Ø)550×(H)350×1.2mm
– Capacity / Dung tích : 83.11 lít
– Model / Mã: SN#521019
– Size / Kích thước: (Ø)600×(H)400×1.2mm
– Capacity / Dung tích : 113.04 lít
– Material / Chất liệu: Inox, đáy 2 lớp
– Brand / Nhãn hiệu : Sacona
-Supplier / Nhà cung cấp : SaoNamCo