Nồi Thấp 2 Quai Cọc SN#521983

STOCKPOT/ NỒI THẤP 2 QUAI CỌC
– Model / Mã: SN#521983
– Size / Kích thước: (Ø)350×H150×4 mm
– Capacity / Dung tích : 15 lít
– Model / Mã: SN#521984
– Size / Kích thước: (Ø)400×H150×4 mm
– Capacity / Dung tích : 18 lít
– Model / Mã: SN#521985
– Size / Kích thước: (Ø)440×H160×4 mm
– Capacity / Dung tích : 24 lít
– Model / Mã: SN#521986
– Size / Kích thước: (Ø)510×H140×4 mm
– Capacity / Dung tích : 28 lít
– Model / Mã: SN#521987
– Size / Kích thước: (Ø)550×H150×4 mm
– Capacity / Dung tích : 35 lít
– Model / Mã: SN#521988
– Size / Kích thước: (Ø)600×H140×4 mm
– Capacity / Dung tích : 40 lít
– Material / Chất liệu: Nhôm cao cấp
-Supplier / Nhà cung cấp : SaoNamCo