Mâm Tròn SN#521721

MÂM TRÒN
– Model / Mã hàng: SN#521721
– Size / Kích thước: 30 cm
– Model / Mã hàng: SN#521722
– Size / Kích thước: 32 cm
– Model / Mã hàng: SN#521723
– Size / Kích thước: 34 cm
– Model / Mã hàng: SN#521724
– Size / Kích thước: 36 cm
– Model / Mã hàng: SN#521725
– Size / Kích thước: 38 cm
– Model / Mã hàng: SN#521726
– Size / Kích thước: 40 cm
– Model / Mã hàng: SN#521727
– Size / Kích thước: 42 cm
– Model / Mã hàng: SN#521728
– Size / Kích thước: 44 cm
– Model / Mã hàng: SN#521729
– Size / Kích thước: 46 cm
– Model / Mã hàng: SN#521730
– Size / Kích thước: 48 cm
– Model / Mã hàng: SN#521731
– Size / Kích thước: 50 cm
– Model / Mã hàng: SN#521732
– Size / Kích thước: 52 cm
– Model / Mã hàng: SN#521733
– Size / Kích thước: 54 cm
– Model / Mã hàng: SN#521734
– Size / Kích thước: 56 cm
– Material / Chất liệu: Inox
– Origin / Xuất sứ : Việt Nam
-Supplier / Nhà cung cấp : SaoNamCo

Danh mục: Thẻ: ,