Nồi Inox Quai Cọng Dày SN#521531

NỒI INOX QUAI CỌNG DÀY
– Model / Mã hàng: SN#521531
– Size / Kích thước: 16 cm
– Model / Mã hàng: SN#521532
– Size / Kích thước: 18 cm
– Model / Mã hàng: SN#521533
– Size / Kích thước: 20 cm
– Model / Mã hàng: SN#521534
– Size / Kích thước: 22 cm
– Model / Mã hàng: SN#521535
– Size / Kích thước: 24 cm
– Model / Mã hàng: SN#521536
– Size / Kích thước: 26 cm
– Model / Mã hàng: SN#521537
– Size / Kích thước: 28 cm
– Model / Mã hàng: SN#521538
– Size / Kích thước: 30 cm
– Model / Mã hàng: SN#521539
– Size / Kích thước: 32 cm
– Model / Mã hàng: SN#521540
– Size / Kích thước: 34 cm
– Model / Mã hàng: SN#521541
– Size / Kích thước: 36 cm
– Model / Mã hàng: SN#521542
– Size / Kích thước: 38 cm
– Model / Mã hàng: SN#521543
– Size / Kích thước: 40 cm
– Model / Mã hàng: SN#521544
– Size / Kích thước: 44 cm
– Material / Chất liệu: Inox
– Origin / Xuất sứ : Việt Nam
-Supplier / Nhà cung cấp : SaoNamCo