Kệ Gia Vị 1 Tầng SN#521917

KỆ GIA VỊ 1 TẦNG
– Model / Mã hàng: SN#521917
– Size / Kích thước: 12×30 cm
– Model / Mã hàng: SN#521918
– Size / Kích thước: 12×40 cm
– Model / Mã hàng: SN#521919
– Size / Kích thước: 12×50 cm
– Model / Mã hàng: SN#521920
– Size / Kích thước: 15×30 cm
– Model / Mã hàng: SN#521921
– Size / Kích thước: 15×40 cm
– Model / Mã hàng: SN#521922
– Size / Kích thước: 15×50 cm
– Material / Chất liệu: Inox
– Origin / Xuất sứ : Việt Nam
-Supplier / Nhà cung cấp : SaoNamCo