Cà Mên Thaphafac SN#521611

CÀ MÈN THAPHAFAC
– Model / Mã hàng: SN#521611
– Size / Kích thước: 12/2 cm
– Model / Mã hàng: SN#521612
– Size / Kích thước: 12/3 cm
– Model / Mã hàng: SN#521613
– Size / Kích thước: 12/4 cm
– Model / Mã hàng: SN#521614
– Size / Kích thước: 14/2 cm
– Model / Mã hàng: SN#521615
– Size / Kích thước: 14/3 cm
– Model / Mã hàng: SN#521616
– Size / Kích thước: 14/4 cm
– Model / Mã hàng: SN#521617
– Size / Kích thước: 16/2 cm
– Model / Mã hàng: SN#521618
– Size / Kích thước: 16/3 cm
– Model / Mã hàng: SN#521619
– Size / Kích thước: 16/4 cm
– Material / Chất liệu: Inox
– Origin / Xuất sứ : Việt Nam
-Supplier / Nhà cung cấp : SaoNamCo