Chảo Bầu SN#521801

CHẢO BẦU
– Model / Mã hàng: SN#521801
– Size / Kích thước: 26 cm
– Model / Mã hàng: SN#521802
– Size / Kích thước: 28 cm
– Model / Mã hàng: SN#521803
– Size / Kích thước: 30 cm
– Model / Mã hàng: SN#521804
– Size / Kích thước: 32 cm
– Model / Mã hàng: SN#521805
– Size / Kích thước: 34 cm
– Model / Mã hàng: SN#521806
– Size / Kích thước: 36 cm
– Model / Mã hàng: SN#521807
– Size / Kích thước: 38 cm
– Model / Mã hàng: SN#521808
– Size / Kích thước: 40 cm
– Model / Mã hàng: SN#521809
– Size / Kích thước: 42 cm
– Model / Mã hàng: SN#521810
– Size / Kích thước: 44 cm
– Model / Mã hàng: SN#521811
– Size / Kích thước: 46 cm
– Material / Chất liệu: Inox
– Origin / Xuất sứ : Việt Nam
-Supplier / Nhà cung cấp : SaoNamCo

Danh mục: Thẻ: ,