Vĩ Nướng Hình Tròn SN#521096

ROUND GRILL / VĨ NƯỚNG HÌNH TRÒN
– Model / Mã: SN#521096
– Size / Kích thước: (Ø) 20 cm
– Material / Chất liệu: Gang + Đế gỗ
– Model / Mã: SN#521097
– Size / Kích thước: (Ø) 22 cm
– Model / Mã: SN#521098
– Size / Kích thước: (Ø) 24 cm
– Model / Mã: SN#521099
– Size / Kích thước: (Ø) 26 cm
– Model / Mã: SN#521100
– Size / Kích thước: (Ø) 28 cm
– Model / Mã: SN#521101
– Size / Kích thước: (Ø) 30 cm
– Supplier / Nhà cung cấp : SaoNamCo