Vĩ Nướng Hình Thoi SN#521102

GRILL LOZENGE / VĨ NƯỚNG HÌNH THOI
– Model / Mã: SN#521102
– Size / Kích thước:(Ø) 27 cm
– Model / Mã: SN#521103
– Size / Kích thước:(Ø) 25 cm
– Model / Mã: SN#521104
– Size / Kích thước:(Ø) 23 cm
– Material / Chất liệu: Gang + Đế gỗ
– Supplier / Nhà cung cấp : SaoNamCo