Lược Dầu Inox SN#521248

STAINLESS STEEL OIL COMB / LƯỢC DẦU INOX
– Model / Mã: SN#521248
– Size / Kích thước: Dia 120mm
– Model / Mã: SN#521249
– Size / Kích thước: Dia 140mm
– Model / Mã: SN#521250
– Size / Kích thước: Dia 160mm
– Model / Mã: SN#521251
– Size / Kích thước: Dia 180mm
– Model / Mã: SN#521252
– Size / Kích thước: Dia 200mm
– Model / Mã: SN#521253
– Size / Kích thước: Dia 220mm
– Model / Mã: SN#521254
– Size / Kích thước: Dia 250mm
– Material / Chất liệu: Inox
– Supplier / Nhà cung cấp : SaoNamCo