Lược Dầu Inox SN#521255

STAINLESS STEEL OIL COMB / LƯỢC DẦU INOX
– Model / Mã: SN#521255
– Size / Kích thước: Dia 220mm
– Model / Mã: SN#521256
– Size / Kích thước: Dia 200mm
– Model / Mã: SN#521257
– Size / Kích thước: Dia 270mm
– Material / Chất liệu: Inox
– Supplier / Nhà cung cấp : SaoNamCo