Khay Nhôm Phẳng SN#521073

ALUMINUM FLAT PLATE / KHAY NHÔM PHẲNG
– Model / Mã: SN#521073
– Size / Kích thước: 400 × 600 × 25 mm
– Model / Mã: SN#521073/1
– Size / Kích thước: 400 × 600 × 50 mm
– Material / Chất liệu: Hợp Kim Nhôm
– Supplier / Nhà cung cấp : SaoNamCo