Khay Nhôm Đục Lỗ To SN#521074

ALUMINUM PLATE BIG PUNCH / KHAY NHÔM ĐỤC LỖ TO
– Model / Mã: SN#521074
– Size / Kích thước: 400 × 600 × 25 mm
– Material / Chất liệu: Hợp Kim Nhôm
– Supplier / Nhà cung cấp : SaoNamCo