Thớt Nhựa Tròn SN#521318

PLASTIC COLORED ROUND BOARD / THỚT NHỰA TRÒN
– Model / Mã: SN#521318
– Size / Kích thước: 400×100 mm
– Model / Mã: SN#521319
– Size / Kích thước: 450×100 mm
– Material / Chất liệu: Nhựa
– Supplier / Nhà cung cấp : SaoNamCo